The archived web material is available for use only in legal deposit terminals within legal deposit libraries. Check info for more information.

SuomeksiPå svenskaIn English

The material is only available when using a legal deposit terminal.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan professuuriesitelmät 25.5.2021

Itä-Suomen yliopisto/ University of Eastern Finland

Professuuriesitelmätilaisuus on Itä-Suomen yliopiston perinne, jossa professorit nimityksensä jälkeen luovat katsauksen alansa kannalta tärkeisiin teemoihin. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan professuuriesitelmät kuullaan kahtena päivänä, torstaina 20.5.2021 ja tiistaina 25.5.2021 klo 13.00 alkaen verkkolähetyksinä. Tiistain 25.5.2021 ohjelma: - Rehtorin tervehdys - Professori Pia Heilmann, johtaminen: Osaamisen kehittäminen työelämän muutoksissa. - Professori Sanna Laulainen, sosiaalihallintotiede: Sosiaalialan johtamisen uusjako – alaisuudesta kumppanuuteen. - Professori Miika Linna, terveystaloustiede: Systeemiajattelua ja terveystaloustiedettä. - Professori Lasse Peltonen, ympäristökonfliktien hallinta: Ohuesta osallistumisesta yhteiseen ongelmanratkaisuun: yhteistoiminnallisen hallinnan näkökulma kompleksisten ja kiistanalaisten ympäristöongelmien käsittelyyn. Kaikkien tiedekuntien professuuriesitelmien pitäjien esittelyt on koottu verkkosivustolle: https://www.uef.fi/professuuriesitelmat Tervetuloa seuraamaan professuuriesitelmiä! Follow UEF at Facebook https://www.facebook.com/itasuomenyliopisto.UEF Instagram https://www.instagram.com/uniuef/ Twitter https://twitter.com/UniEastFinland LinkedIn https://www.linkedin.com/company/university-of-eastern-finland_10314 Read more at UEF.fi http://www.uef.fi/

#uef #university #uniuef #education

In harvest Tutkitun tiedon teemavuosi 2021

Original source: https://www.youtube.com/watch?v=7vV-OBSiYSg


The metadata on this page is from the original source (YouTube).