Suomeksi - På svenska - In English

Info - Hakuohjeet - Yhteystiedot - Ehdota kerättävää sisältöä

Info

Verkkoarkisto on osa kansalliskokoelmaa

Kansalliskirjasto tallettaa kotimaista julkaisutuotantoa kulttuuriaineistolain (laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 1433/2007) mukaisesti yhteistyössä julkaisualan toimijoiden kanssa. Verkkoaineistoja on tallennettu vuodesta 2006, jolloin se mahdollistettiin tekijänoikeuslaissa (404/1961 16 b §). Tekijänoikeuslaki myös ohjeistaa arkistoitujen verkkoaineistojen käytön.

Verkkoarkiston sisältö

Verkkoarkistoon on tallennettu edustavasti ja monipuolisesti verkon sisältöä vuodesta 2006, se ei siis ole täydellinen tallenne menneestä internetistä. Verkkoarkisto karttuu kerran vuodessa kerättävällä Suomi-keräyksellä, jatkuvilla keräyksillä (verkkolehdet ja Twitter-sisällöt) sekä teemakeräyksillä. Vuoden 2020 lopussa verkkoarkiston koko on noin 240 teratavua.

Teemakeräykset kuvaillaan kansallisbibliografiaan kokoelmatasolla.

Suomi-keräyksessä tallennetaan vuosittain verkkosisältöä .fi- ja .ax-domaineilta sekä vuodesta 2015 alkaen muita domaineja kielentunnistustyökalun avulla.

Uutissisältöjä on tallennettu säännöllisemmin vuodesta 2009 alkaen, vuodesta 2011 jatkuvasti päivittyvät sanomalehtien verkkosivustot on tallennettu pääsääntöisesti päivittäin. Verkkoarkistoon on kerätty yli 600 eri lehden verkkosivuja.

Jatkuvaa Twitter-keräys on aloitettu lokakuussa 2020. Keräyksessä tallennetaan säännöllisesti Twitter-tilejä noin kerran kuukaudessa. Keräyksessä tallennetaan virallisia tilejä, sekä tärkeäksi nähtyjä tilejä valittujen aiheiden mukaan. Tilejä on keräyksessä vuonna 2021 noin 2500 kappaletta. Tallennettavia tilejä kartoitetaan jatkuvasti.

Teemakeräyksissä keskitytään erilaisiin aiheisiin ja tapahtumiin liittyviin sisältöihin, jotka usein jäävä Suomi-keräyksen ulkopuolelle. Teemakeräyksissä tallennettavaa aineistoa pyritään kartoittamaan yhteistyössä tutkijoiden, asiantuntijoiden ja laajemminkin yleisön kanssa, jotta tallennettaisiin mahdollisimman monipuolinen aineisto ko. aiheeseen liittyen.

Verkkoarkiston käyttö

Verkkoarkiston asiakaskäyttö on ohjeistettu tekijänoikeuslaissa (404/1961 16 b §). Arkistoidut verkkoaineistot on käytettävissä vapaakappalekirjaston tiloissa olevilla vapaakappaletyöasemilla. Vapaakappalekirjastoja on kuusi:

Näiden lisäksi verkkoarkisto on käytettävissä Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa (KAVI) ja Eduskunnan kirjastossa

Verkkoarkistoa ja e-vapaakappaleita voi käyttää vapaakappaletyöasemilla. Aineistosta voi ottaa tulosteita, sitä voi nauhoittaa kaiuttimien kautta ja näyttöruudusta voi ottaa kuvia. Digitaalisten kopioiden tekeminen ei ole mahdollista, eikä työasemilla ole verkkoyhteyttä. Verkkoarkiston hakemisto on vapaasti käytettävissä internetissä.

Verkkoarkiston rekisteriseloste

Täällä on verkkoarkiston rekisteriseloste.

Verkkoarkiston saavutettavuusseloste

Täällä on verkkoarkiston saavutettavuusseloste.