SuomeksiPå svenskaIn English

Info - Sökanvisningar - Kontaktinformation - Föreslå innehåll för insamling

Info


Webbarkivet ingår i nationalsamlingen

Nationalbiblioteket deponerar material som getts ut i Finland enligt lagen om kulturmaterial (lag om deponering och förvaring av kulturmaterial 1433/2007) i samarbete med utgivare. Webbmaterial har lagrats sedan 2006 då detta möjliggjordes genom upphovsrättslagen (404/1961 16 b §). Upphovsrättslagen styr även användningen av arkiverade webbmaterial. Sökning och deponering av material baserar sig på en insamlingsplan som undervisnings- och kulturministeriet fastställt enligt lagen om kulturmaterial.

Innehåll i webbarkivet

I webbarkivet har webbinnehåll lagrats på ett representativt och mångsidigt sätt sedan 2006, det är med andra ord inte en fullständig återgivning av tidigare Internet. Webbarkivet kompletteras med Finland-insamling en gång om året, fortlöpande insamlingar (nättidningar och innehåll på Twitter) och temainsamlingar. I slutet av 2020 var webbarkivets storlek cirka 240 terabytes.

I nationalbibliografin beskrivs temainsamlingarna på samlingsnivå.

Vid Finland-insamlingen lagras webbinnehåll årligen från domänerna .fi och .ax samt sedan 2015 andra domäner med hjälp av ett verktyg för språkigenkänning.

Nyhetsinnehåll har lagrats mer regelbundet sedan 2009, och sedan 2011 har webbplatserna för de tidningar som uppdateras kontinuerligt i regel lagrats varje dag. Sedan 2015 har man också i insamlingen av nyhetsinnehåll testat att deponera nyhetsinnehåll bakom betalningsmurar. I webbarkivet finns över 600 olika tidningars webbplatser samlade.

Den fortlöpande Twitter-insamlingen började i oktober 2020. Vid insamlingen deponeras Twitter-konton regelbundet cirka en gång i månaden. Insamlingen omfattar officiella konton och konton som anses vara viktiga enligt tema. Insamlingen 2021 omfattar cirka 2 500 konton. Listan på konton som ingår i insamlingen uppdateras konstant.

Vid temainsamlingar ligger fokus på innehåll gällande olika ämnen och händelser som ofta blir utanför Finland-insamlingen. Vid temainsamlingar är målet att tillsammans med forskare, experter och även i större omfattning med allmänheten kartlägga de material som lagras för att kunna spara ett så mångsidigt material som möjligt om ämnet i fråga.

Användning av webbarkivet

Kundernas rätt att använda webbarkivet föreskrivs i upphovsrättslagen. Arkiverade nätmaterial kan användas på dataterminaler för friexemplar i friexemplarsbibliotekens lokaler. Det finns sex friexemplarsbibliotek:

Dessutom är webbarkivet tillgängligt på det nationella audiovisuella institutets (KAVI) lokaler och Riksdagens bibliotek.

Webbarkivet och e-friexemplar kan användas på dataterminaler för friexemplar. Materialet kan skrivas ut, spelas in via högtalare och fotograferas på skärmen. Det går inte att göra digitala kopior och dataterminalerna har inte internetuppkoppling. Webbarkivets offentliga index är fritt tillgängligt på internet.

Beskrivningar av webbarkivet

Dataskyddsbeskrivning (HTML, endast på finska)

Tillgänglighetsbeskrivning (HTML, endast på finska)