The archived web material is available for use only in legal deposit terminals within legal deposit libraries. Check info for more information.

SuomeksiPå svenskaIn English

The material is only available when using a legal deposit terminal.

Öppet hörande i Ålands lagting om havsbaserad vindkraft 27.1.2022

Landskapsregeringen

Finans- och näringsutskottet i Ålands lagting håller ett öppet hörande om havsbaserad vindkraft. Följande presentationer görs: Energisystemet i Finland och interaktionen med närområdena, vindkraftens betydelse i det framtida energisystemet, framtida utmaningar. (30 min) - Professor Peter Lund Aalto-universitetet Danska Energistyrelsens roll och mandat i utvecklingen av den danska vindkraften, rambetingelser och riskhantering i anbuds- och tillståndsprocesser, konceptet ”one shop stop” i myndighetsutövningen - inblick i komplexiteten i stora projekt (på engelska) - Chefskonsulent Mette Cramer Buch, Energistyrelsen Etablering av havsbaserad vindkraft i praktiken (på engelska) - Senior Strategy Advisor Simon Hagemann, Vattenfall Europe Windkraft Gmbh, Tyskland Landskapsregeringens arbete hittills, rapporten från Villmanstrands tekniska universitet - Teknisk samhällsstrateg Stefan Fransman och energisamordnare Ralf Häggblom, infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering.

#Åland #corona #covid-19 #landskapsregeringen

In harvest Energiakriisi 2022-2023

Original source: https://www.youtube.com/watch?v=643F-HQCMu0


The metadata on this page is from the original source (YouTube).