The archived web material is available for use only in legal deposit terminals within legal deposit libraries. Check info for more information.

SuomeksiPå svenskaIn English

The material is only available when using a legal deposit terminal.

Työntekijät kertovat: Fingrid ja yhteiskuntavastuu

FingridOyj

Fingridin rooli Suomen sähkönsaannissa on keskeinen ja siksi yhteiskuntavastuu on yhtiön arvojen ytimessä. Yhteiskuntavastuu tarkoittaa kantaverkon kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen, verkon käyttövarmuutta, maankäytön ja yhteisen ympäristön huomioimista ja sähkömarkkinoiden toiminnan edistämistä. Tässä videossa kolme fingridiläistä kertoo omasta työstään ja kuinka yhteiskuntavastuu siinä näkyy. Fingrid Oyj on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta kantaverkossa. Siirrämme sähköä joka hetki tuottajilta jakeluverkko- ja teollisuusyrityksille. Huolehdimme sähkönsiirron ulkomaanyhteyksistä. Edistämme sähkömarkkinoiden toimintaa pitämällä siirtoyhteydet sopivina eri maiden välillä. Fingrid huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä. Lisää tietoa Fingridistä löydät kotisivuiltamme: www.fingrid.fi Fingrid Facebookissa: https://www.facebook.com/fingridfi Fingrid Twitterissä: https://twitter.com/fingrid_oyj Fingrid LinkedInissä: https://www.linkedin.com/company/fingrid-oyj Fingrid Instagrammissa: http://instagram.com/fingridoyj/ Videotuotanto: GoodMood Innovations Oy

#Fingrid #yhteiskuntavastuu #kantaverkko #voimajohdot #sähkö #sähkönsiirto #runkoverkko #suomi #jakeluverkko #teollisuus #sähkömarkkinat #siirtoyhteys #yhteiskunta #vastuu #työntekijä #arvot #kehittäminen #ylläpito #maankäyttö #ympäristö #toiminta #markkina #edistäminen

In harvest Energiakriisi 2022-2023

Original source: https://www.youtube.com/watch?v=z64q0erGt68


The metadata on this page is from the original source (YouTube).