The archived web material is available for use only in legal deposit terminals within legal deposit libraries. Check info for more information.

SuomeksiPå svenskaIn English

The material is only available when using a legal deposit terminal.

Extra pressinformation om Coronaläget på Åland 30.12.2021

Landskapsregeringen

Landskapsregeringens beslut och rekommendationer till och med 20 januari 2022: Landskapsregeringens rekommendationer som har trätt i kraft omedelbart 30 december 2021 och gäller till och med 20 januari 2022: - Användning av mun- och nässkydd rekommenderas i kollektivtrafiken och på allmän plats inomhus för alla som fyllt 12 år då det inte är möjligt att hålla avstånd. Landskapsregeringens tidigare rekommendation om mun- och nässkydd vid offentliga tillställningar är upphävd. - Rekommendation om distansarbete på Åland. - Rekommendation om att begränsa privata tillställningar som ordnas inomhus till högst 20 personer på Åland. Landskapsregeringens beslut som träder i kraft på måndag 3 januari 2022 och gäller till och med 20 januari 2022: - Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas med över 20 personer förbjuds på Åland.

#Åland #corona #covid-19 #landskapsregeringen

In harvest Koronaviruspandemia 2020-2022

Original source: https://www.youtube.com/watch?v=nX8P6t0h9iM


The metadata on this page is from the original source (YouTube).