The archived web material is available for use only in legal deposit terminals within legal deposit libraries. Check info for more information.

SuomeksiPå svenskaIn English

The material is only available when using a legal deposit terminal.

Jouni Räisänen: Ilmastonmuutoksen perusteet

SkepsisFinland

00:14 Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos 00:26 Luennon sisältö 01:28 Ilmastonmuutosten ja vaihteluiden eri syyt 01:39 Maapallon ilmasto on aina vaihdellut 02:46 Luonnollisen ilmastonvaihtelun syitä 05:20 Ihmiskunnan vaikutus ilmastoon 07:09 Luonnollinen kasvihuoneilmiö 12:45 Kasvihuoneilmiön voimistuminen 15:52 Mistä hiilidioksidin päästöt tulevat? 17:44 Ilmastoa muuttavat tekijät 19:30 Ilmakehän pienhiukkaset (= aerosolit) 22:06 Vesihöyryn osuus ilmastonmuutoksessa 24:33 Havaittu muutos maapallon keskilämpötilassa 25:24 Tulevien ilmastonmuutosten ennustaminen 25:30 Miten tulevia ilmastonmuutoksia pyritään ennustamaan? 26:48 Skenaarioita: CO2-päästöt ja -pitoisuudet 29:28 Ilmastonmuutosten ennustaminen ilmastomallien avulla 31:23 Ilmastomallin ilmakehäosan rakenne 33:15 Esimerkki: Maapallon keskilämpötilan muutos eräässä malliajossa 34:39 Mallitulosten vertailua tähänastisiin lämpötilan muutoksiin 34:46 Maapallon keskilämpötilan tähänastisten muutosten simulointi ilmastomalleilla 37:32 Mallitulokset vs. havainnot v. 1980 jälkeen 39:10 Miten ilmaston ennakoidaan muuttuvan? 39:16 Ennustettu maapallon keskilämpötilan nousu tällä vuosisadalla (IPCC 2007) 41:21 Paikallinen lämpötilan muutos / maapallon keskilämpötilan muutos 41:28 Vuoden keskilämpötilan muutos seuraavien 100 vuoden aikana? 43:38 Vuoden keskisademäärän muutos (%) seuraavien 100 vuoden aikana? 45:05 Muutokset vaihtelevat mallista toiseen... 46:56 Vuoden keskilämpötilan ja sademäärän muutokset Etelä-Suomessa 48:16 Helsingin säät alkaneella vuosisadalla? 50:00 Merenpinnan nousu 51:52 Laskettu keskimääräisen merenpinnan nousu tämän vuosisadan aikana (IPCC 2007) 53:41 Jäätiköt ja meriveden lämpölaajeneminen 55:40 Ilmastonmuutoksen vaikutukset 55:49 Yhteenveto kasvihuoneilmiön aiheuttaman ilmastonmuutosten odotetuista vaikutuksista 01:01:41 Ilmastonmuutosten hillitseminen 01:02:06 Ilmastonmuutosten hillintäkeinot 01:05:35 Viive 01:08:13 Yhteenveto

#Jouni_Räisänen #Skepsisfinland #Skepsis #Ilmastonmuutos #Tiede #Tulva #Lämpötila #Tieteiden_talo #Helsinki #Helsingin_yliopisto #fysiikka

In harvest Ilmastonmuutos 2020

Original source: https://www.youtube.com/watch?v=gpYoSgfeXXI


The metadata on this page is from the original source (YouTube).