Verkkoarkiston aineisto on saatavilla vain vapaakappaletyöasemilla. Katso infosta lisää tietoa verkkoarkiston käytöstä.

SuomeksiPå svenskaIn English

Materiaali saatavilla vain vapaakappaletyöasemilla

Ailu Valle - Sáhtán ja Máhtán

Raadon Records Productions

Third track from Ailu Valle 7 album. Published February 13th 2015 by Tuupa Records. Produced by Juan Muteniac. Mixed and mastered by Tatu A. Video by Tarmo Lehtosalo / Raadon Records Productions. iTunes: http://apple.co/1IiU0GT http://cdon.fi/musiikki/ailu_valle/ http://www.levykauppax.fi/artist/valle_ailu/7/ https://www.facebook.com/AiluValle https://instagram.com/ailuvalle/ http://tuuparecords.fi http://tlphoto.fi Lyrics: CHORUS in goasge nástán gáhtan čaibmi čuovggas ii ribat ijaiduvvat, báhkain alccen álo jáhkán dán árranis ii dolla beasa hilaiduvvat in din rámmaide čáhkan friija dáhtu buollit šloavgalin mun sáhtán ja máhtán vuoittu siepmaniid geidnosan gávgalin 1. VERSE liggehallen geassebeaivve beaivegoardagis go oaivvi bárddašeaddji bajás váccii bákteboardagiid gađaš nirpi belkkii garpin ja narsistan celkkii vašiin duomu, don leat allamielat artista vástidin, dovddakeahttá mu dus ollu vuordámuš muhto gáđašvuohta ja vašši mu vuojánii beare boaldámuš suoivanastiide lihkolaš lea rihkolaš vajálduhttet ahte ii geange eallin dušše mihtolat iluin lihtodan, dál siskkáldas hávit čihkosat fiská dovdduid dolla, fámus beaivvážii giitosat dál garvá bárttiid, čuovga čuovvu beaivvi bártniid, veardnideaddjiide vuovdaleamen sealgga seainnis sártniid muosálaš oasálaš vuhtto go vuollána asálaš muhto easkka go ádde, mun ieš iežan áidna vašálaš dassái bolden gintala goappáge geažis go áddejin, lean ieš áššálaš, áššáskuhtti, duopmár ja veažir 2. VERSE jaskatvuođas čalmmit gitta čuoččun čuovggas juolgevuođuin čielgeađđama čađa joavddai suonjar čoavjái, suonjar váimmus beaivvi rávdnjái rahpasedje čalmmit, gieđat áimmus rohttedin goruda rohkosa rumašguoddui dearvvahin ustiba, nu eallima gáldu oaidnit duoddu gieđat fas bajás, go nu čábbádit báitá ja de eatnamii, ná beaivváš binná dábbánit soaitá doaibmagoađán, riidejit suotnjarat duoddariid niidemin beaivenieiddaid maŋis šerres vuoddagiin almmiid miel gávcci vári badjel nu johtilit juohká liegga fámuidis, jorbodahkii johtimin kobra hámis ollii, gomuvuođa Ieš gollin golli áiggi mollii, suonjar iđitguovssus dollii bottážii, eatni askái máhcai beaivvi bárdni lottážin, sivdnidii iežas go beaivvi sárdni 3. VERSE vuorbi váttes goarttaid deškkodan hedjoseamis jávkkai hedjodat, geahčat gollážiid ledjona sihkkarit lihkkasa vuoibmi stoarpma foarpmas suddá čuorpmas čorpmas, suorpmas lihku gollesuorpmas mii ligge, vaikko gáhtašii gárttašii šiggehallat bigge, máhttá vaikko vašis liggehallat in divtte árrana čoaskut, divttán máinnu roaškut dál buohkat liegga váimmuin gieđaid oktii doaškut

#ailu_valle #rap #hip_hop #music #raadon_records #raadon_records_productions #sápmi #sámi_rap #tlphoto.fi #tarmo_lehtosalo_photography #kevin_francett_photography #heebana_design_inari #indigenous #tuupa_records #lappi #saame #saamelainen #tunturi #ruska #inari #utsjoki #kaamasmukka #ivalo #otsamo #pohjoinen #pohjois-suomi #pohjoissuomi #pummiharmonia #chakra #tuuparecords #sovintovaara #ofelas #sajos #siida #sakk #saamelaisalueen_koulutuskeskus

Keräyksessä Saamen kieli 2019

Alkuperäislähde: https://www.youtube.com/watch?v=DU8I6JU-NXI


Sivun kuvailutiedot ovat peräisin alkuperäislähteestä (YouTube).